Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej zwanym RODO - poniżej  dowie się Pan/Pani, jak w Fitness Catering przetwarzamy dotyczące Pani/Pana dane osobowe.

Informujemy, że Administratorem danych jest Fitness Catering sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie (01-815), przy ul. Dewajtis 3, przy ul. zwany dalej „Administratorem”. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem siedziby Administratora albo pod adresem email daneosobowe@fitnesscatering.com.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się:

w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem; w tym m.in. dostarczenia zamówienia, realizacji płatności, a także realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu zarządzania wnioskami w sprawie realizacji uprawnień wynikającymi z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-  w celu marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych mających na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu badania satysfakcji z produktów i usług, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz podnoszenie jakości swoich produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Może Pani/Pan wyrazić zgodę na preferowaną formę przekazywania informacji dotyczących obsługi konta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu produktów i usług, w tym profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. W razie przetwarzanie danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez zgodę, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

- podmioty trzecie w związku z zapewnieniem wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni  zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług, kurierzy, przewoźnicy, podmioty realizujące płatności internetowe; 

-  podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

-  dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

-  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania; 

-  wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych kierować do Administratora na adres jego siedziby albo pod adresem email daneosobowe@fitnesscatering.com.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

 

Kliknij i zamów teraz swoją dietę

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel